Löneredovisning

Har du anställda i ditt företag, så kan vi hjälpa dig med lönehanteringen. Vi använder oss av moderna och effektiva verktyg. En väl fungerande löneredovisning är förutsättningen för att de anställda ska få rätt belopp utbetalt i rätt tid.
Därigenom underlättas upprättandet av kontrolluppgifter samt rapportering till Fora.